Raimo Rautio

  • Ikä: 60
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisilla on parhaat tiedot sekä lähimmäisen tilasta, että omasta kyvystään ottaa tai ei ottaa hoitovastuuta

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Eri kuntien erinlaiset kriteerit eivät ole tasa-arvoisia ja asettavat omaishoitajat eri arvostukseen eri paikoissa

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät kullanarvoista työtä, eikä lähimmäisen tarvitse olla koko loppuelämäänsä jossakin kalliissa laitoksessa

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Pieni on tuokin palkkio verrattuna niihin säästöihin, joita omaishoitajat tekevä yhteiskunnalle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkiolle pitäisi antaa jokin toinen nimi, esim hoitokorvaus. Silloin sen verotus voitaisiin vaikka poistaa

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajan vapaan aikana minusta on kohtuullista, että korvaus menee sille joka hoitaa hoidettavaa

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

En ihan laittaisi työnantajan piikkiin, mieluummin sairaslomaa

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin eri mieltä

Valtionosuuksiin on huomioitu myös osa kunnille aiheutuvien muiden kulujen kattamiseksi

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Tätä pitää ensin verrata muihin vastaaviin yhdistyksiin ja liittoihin

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Monta yhtä tärkeää, mutta nuo ovat minusta tärkeimmät.
Jos olisn voinut vielä yhden valita, olisin valinnut kolmannen kohdan