Raimo Baijer

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Suonenjoki
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Suomessa tämä menee näin. Mutta pitäisikö sen olla toisin? Rajanveto olisi ainakin vaikeaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vähimmäistaso on määriteltävä. Toki kunta (tai mahdollinen tuleva maakunta) voi päättää suuremmistakin korvauksista ja eduista.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Lakien ja asetusten pitää olla ihan oikeasti velvoittavia. Tarvittaessa uhkasakot kunnille, etteivät ne pysty säästämään kustannuksista välttelemällä vastuitaan.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkion vähimmäismäärää voitaisiin korottaa, vaikkapa 500 euroon kuukaudessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikkien omaishoitajien tulee hyötyä huipputärkeästä työstään myös taloudellisesti. Pienituloiset enemmän, suurituloiset vähemmän. Verotuksen keventäminen on yksi keino, mutta takuueläkettä saavat omaishoitajat eivät aina maksa veroja. Tämä ei siten hyödyttäisi heitä mitenkään.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Tämä on sopivan kokoinen maksu. Heikossa taloudellisessa asemassa oleville (tai kuntapäättäjien halutessa kaikille) voidaan antaa vapautus maksusta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Yli 10-vuotista hoitavan sopimusomaishoitajan pitäisi saada ainakin yksi palkallinen vapaapäivä tarvittaessa hoidon järjestämiseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On käsittämätöntä, miksi kyseinen korvamerkitty raha ei ole kaikissa kunnissa suuntautunut omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla selvä, jo pelkästään toiminnan tuottamien säästöjen takia. Hyvinvoinnin lisääntyminen sekä hoidettavan että hoitajan osalta on vieläkin tärkeämpää.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Riittävä tuen taso, ja valvonta, että määrärahat menevät mihin pitääkin, ovat mielestäni tärkeimmät omaishoidon houkuttelevuuden lisäämiskeinot.