Raija Virta

  • Ikä: 66
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Liberaalipuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kyse on vastuullisesta ja raskaasta hoitotyöstä johon ryhtymisestä omaisilla on oltava mahdollista päättää itse

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenveraisuusperiaatteen mukaisesti.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kuten vammaisia koskevankin sääntelyn mukaan, kunnassa esiintyvä tarve tulisi olla peruste, ei määrärahojen loppuminen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vaihtoehtoiset hoitomuodot olisiavt moninkertaisesti kalliimpia kunnille. Jo siksi on kohtuullista nostaa minipalkkiota.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Voisi esimerkiksi säätää omaishoitajavähennyksen, joka käsittäisi hänelle hoitamisesta aiheutuneet kulut. Esim perhepäivähoitajille on maksettu kulukorvauksia kodin kulumisesta, joka olisi toinen vaihtoehto.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien vapaita on niin vähän ja kunnille heidän työstään aiheutuva säästö niin merkittävä, että sijaishoidosta perittävistä palkkioita voitaisiin luopua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tulisi olla kuten sairaan lapsen hoito-oikeus:

Esim 4 päivää palkallista vapaata kun
lapsi on sairastunut äkillisesti
lapsi on alle 10-vuotias tai yli 10 v vammainen lapsi

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkitty valtionosuus käytettävä tarkoitukseensa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Erittäin tärkeää. Haavoittuvassa asemassa olevaa ihmisryhmää on kaikin keinoin tuettava.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kaikki mainitut tärkeitä mutta perusasiat eli yhdenvertaiset käytännöt ensin.