Pirjo Niinivirta

  • Ikä: 68
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkio, mikä tällä hetkellä maksetaan on pieni, sanoisko ”naurettavan halpa hoidosta”, vaikka olisi millainen hoitosuhde tahansa. Tästä vielä verot pois

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Mikään hoito ei voi olla maksutonta, ei myöskään omaishoitajan tekemänä. Nämä ovat arvovalintoja

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Tämä olisi ihanteellista, mutta työpaikoilla ei ole toistaiseksi lakisääteisenä tämänkaltaista otettu huomioon, hyvä avaus olisi työnantajasektorille jatkossa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

käytännössä menevät yleiskatteellisina kuntien pohjattomaan kassaan, mikäli niitä ei ole ”korvamerkitty”

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoitaja säästää kunnan euroja hunajaisen summan. Olisi syytä jonkun virkamiehen se laskea! Tuoda kukkia, jos ei muuta omaishoitajalle.