Pirjo Ala-Kaarre

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Virrat
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei saisi pakottaa. Pakottaminen vaikuttaa hoidon tasoon. Moni hoitaa lähiomaistaan vapaa-ehtoisesti, velvollisuudentunnosta/ rakkaudesta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos joku kunta maksaa enemmän, niin en menisi sitä summaa pienentämään maksujen ns. tasapäistämisellä. Nostaisin vähimmäismäärää suuremmaksi.
Omaishoito on arvokasta työtä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Todellakin. Kunta säästää huiman summan omaishoidossa, verrattuna siihen, että ikäihminen olisi ns. laitoshoidossa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on raskasta työtä. Olen seurannut asiaa läheltä. Työ sitoo todella paljon. 650€/kk ei ole mikään iso summa verrattuna esim. ns. laitoshoidon kustannuksiin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkion nykyinen suuruus (=pienuus) huomioon ottaen, se pitäisi saada verottomana tulona, mikä ei vaikuta muihin avustuksiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on tyyliä 24/7. Vapaat tulisi järjestää niin, ettei niistä mene maksua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Yrittäjän näkökulmasta asian hintalappu on kallis. Vapaa tulee järjestyä helposti, ilmoitusperiaatteella.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtion tuki tulisi ehdottomasti korvamerkitä siihen, mihin se on annettu!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Suomessa on nykyisin melko vaikeaa saada henkilökohtaista neuvontaa/ palvelua, varsinkin valtion virastoista. Keskittämistä ja resurssien supistamista on tehty liikaa. Omaishoitajien info ja vertaistuki on arvokasta työtä, minkä jatkumoa ja saatavuutta tulee tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Tuen tarjonta ei vastaa kysyntää. Taloudelliset asiat on kaiken pohja. Tuen saajien määrää ja tuen korottamista voitaisiin toteuttaa valtion avustuksella, jos varat ohjattaisiin tarkoitukseensa.