Piritta Rantanen

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Jämsä
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuuteen ei voi ketään pakottaa. Sen pitää olla mahdollisuus ei velvollisuus.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontuki on saatava kelan maksamaksi tueksi yhdenvertaisin perustein.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien pitää olla samanlaiset asuinpaikkakunnasta huolimatta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Tuen määrä riippuu mm. tukipalveluista ja omaishoitajan työhön tarvittavasta ajasta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Verotus oltava yhdenmukainen muiden tulojen kanssa. Verotus on progressiivinen palkoissa, tuloissa ja etuuksissa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lakisääteisen loman ajalta kyllä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Asia ei ole yksiselitteinen. Joko hoitopaikka on järjestettävä tai hoitovapaa asia on mietittävä kokonaisuutena.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet pitäisi yleisestikin pystyä käyttämään siihen mihin ne on tarkoitettu. Harmillisesti näin ei kuitenkaan aina ole.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Jos tuki saataisiin Kelan maksamaksi neuvonta voitaisiin organisoida sen kautta. Vertaistuke on oltava saatavilla paikkakunnasta riippumatta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.