Piia Kleimola

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: Kouvola
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Ilman muuta, mutta poikkeustapauksena mietin esim. vanhuksia, jos omaishoitaja arvioi omat voimavaransa vahvemmiksi kuin ne oikeasti ovat. Moniammatillisuus ja apu myös tähän.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta! Olen tyrmistynyt siitä, että näin ei jo ole. Ei mitään villiä paikkakuntakohtaisuutta vaan yhdenmukaiset kriteerit tulee olla samat kaikissa kunnissa tai maakunnissa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Aivan sama kuin edelliseen. Ei mitään villiä paikkakuntakohtaisuutta vaan yhdenmukaiset kriteerit tulee olla samat kaikissa kunnissa tai maakunnissa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässäkin ilman muuta kannatan valtakunnallista kriteeristöä. Jäin vain miettimään erilaisia omaishoitotilanteita; asiaa sen paremmin tuntematta on varmasti olemassa ’kevyempää’ ja ’raskaampaa’ omaishoitoa, tällä tarkoitan esim. työssäkäyvää vanhempaa joka on lapsensa omaishoitaja.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kso. edellinen vastaus.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tärkeää, että lakisääteiset vapaat ylipäätään on! Ja kyllä; maksuttomuus ilman muuta. Pisara valtameressä verrattuna siihen, mikä menee omaishoitoon vrt. laitoshoitoon niinä kaikkina muina päivinä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

10 vuotta täyttäneen hoidettavan omaishoitajalla ei ole vastaavaa oikeutta? Miksi ihmeessä? 10-vuotias on vielä lapsi siinä missä alle 10-vuotiaskin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

ARGH! Tämä on niin raivostuttavaa (kaikilla sektoreilla). Jos ja kun korvamerkittyä rahoitusta on, sen ON MENTÄVÄ sinne minne se on tarkoitettu eikä saa olla mitään kepulikonstia jolla raha ohjataankin muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä! Vanhusten määrä kasvaa entisestään ja kaikki keskinäinen huolenpito tarvitaan. Omien lastensa omaishoitajina toimiville lisää vertaistukea alueille. Luovuus, liikunta ja luontotoimijat avuksi (virkistys). Hankerahoitusten tilalle rakenteisiin ja perusbudjetteihin mukaanpääsyä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.