Petri Salminen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Eura
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Eivät kaikki omaiset esimerkiksi asu samalla paikkakunnalla työn tai jonkin muun syyn takia, jolloin esimerkiksi ei pysty ottamaan täyttä vastuuta omaisestaan kaikkina vuorokauden aikoina.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Totta kai. Tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi sen pitäisi olla itsestään selvä asia

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Totta kai. Tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi sen pitäisi olla itsestään selvä asia

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon minipalkkio tulisi nostaa vähintään mahdollisen perustulon tason mukaiseksi

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli omaishoitajalla on itsellään pienet tulot niin kyllä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli omaishoitajalla on itsellään pienet tulot eikä merkittävää varallisuutta niin kyllä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tässä asiassa voitaisiin sopimushoitaja rinnastaa lastensairastumiseen, jolloin vanhemmilla tai vanhemmalla on oikeus sairaslomaan

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Totta kai, siihen ne on tarkoitettukin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ainoastaan niillä alueilla missä on tarvetta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.