Petri Huru

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Pori
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitovastuu pitäisi määrittää omaisen kyvyn ja mahdollisuuksien mukaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhteisen kriteerit on kaikkien etu ja selkeyttää niitä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoon pitää resursoida riittävästi, jotta se voidaan myöntää kaikille kriteerit täyttäville ja halukkaille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Valtio säästää omaishoidon myötä merkittävästi, joten pitää olla varaa nostaa palkkioita.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion ei pidä vaikuttaa alentavasti muihin tukiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Hoidon pitää olla maksutonta vähintäänkin niissä tapauksissa jos maksullisuus estää omaishoitajan vapaan pitämisen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Joko vapaata tai vastaavasti hoitopaikka kuten vapaiden aikaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukeen myönnettyjä valtionosuuksia ei pidä käyttää yleiskatteeseen vaan korvamerkitä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tarpeen kasvun myötä kasvaa myös neuvonnan tarve.
Sen turvaamiseksi pitää varmistaa vapaaehtoisen neuvonnan saatavuus.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Valtion lisämäärärahoja pitää korottaa ja ne tulee korvamerkitä, jotta voidaan taata korotettu omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville..