Pekka Laine

  • Ikä: 37
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisilla ja hoidettavalla itsellä on oltava päätäntävalta, mikäli sille ei ole lääketieteellisiä tai hoidon onnistumisen kannalta välttämättömiä esteitä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin eri mieltä

Tasa-arvon on oltava lähtökohta tässäkin, erityisesti hoidettavien tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen hoitoon.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin eri mieltä

Omaishoitajan asema on muutenkin usein hyvin raskas, eikä sitä saa vaikeuttaa tuen ennakoimattomuudella. Omaishoito on toimiessaan joka tapauksessa yhteiskunnalle halvempi hoitovaihtoehto.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin eri mieltä

Nykyinen minimipalkkio on selvästi riittämätön, ja reilu korotus olisi tarpeen. 650€ lienee hyvä minimitavoite tässä vaiheessa. Omaishoito ei saa olla kiinni varallisuudesta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Sinänsä näen yhdenmukaisen verotuksen helpompana ja selkeämpänä, ja mieluummin parannan omaishoitajien asemaa palkkiota korottamalla, mutta verotuksen keventäminen on myös vaihtoehto

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Se olisi vähintäänkin kohtuullista, tai vähintäänkin muilla tavoin varmistaa että heikommassakin taloudellisessa tilanteessa oleva hoidettava saa tarvitsemansa hoidon.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Se olisi vähintäänkin kohtuullista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla täysin selvä asia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Uskon, että tälläkin tavalla omaishoitoon panostetut rahat säästyvät yhteiskunnalta muualla terveydenhuollossa moninkertaisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Arvelisin, että tuen määrä, ennustettavuus ja yhdenvertaisuus on avainasemassa. Toisaalta lisämäärärahoilla tms. voidaan myös helpottaa omaishoitajuuden tekemistä tunnetummaksi. Lopulta kaikki keinot ovat tärkeitä.