Paavo Sallinen

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Kristiinankaupunki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kun jaksaminen on koetuksella, on tärkeää, että lähiomaisenkin tarpeet otetaan huomioon. Tämä on myös hoidettavan etu, niin avioliitossa kuin alle 10v asiassakin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Käsittämätöntä, että yhdenmukaisuutta ei vielä ole. Tämä asia on korjattava.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Olen hämmästynyt kuullessani, ettei näin jo ole.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kuulostaa aivan kohtuulliselta summalta. Ei ainakaan lainkaan liian suurelta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Muutenkin pientä palkkiota ei ole syytä pienentää verotuksella.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tietenkin. Tällaisten asioiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämän ei pitäisi olla vaikea asia toteuttaa. Voin kuvitella millaista stressiä aiheuttavat tilanteet, joissa omainen tarvitsee hoitajan, mutta töistä ei saakaan laillista vapaapäivää.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Uskomatonta. Kaivan käsiini omaishoitoraportin ja tutkin sen huolella.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

On selvä, että julkinen apu on tärkeää, kuten myös se, että julkinen apu ei ole riittävää.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Minulle tuli yllätyksenä, että omaishoidossa on näin monia ongelmia. Monet epäkohdat ovat turhia ja olisivat helposti korjattavissa. Haluan nyt edistää omaishoitajien asiaa. Pidin paljon tästä vaalikoneesta. Jos äänestät minua, niin kiitos myös siitä!