Outi Mara

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikilla ei ole mahdollisuus hoitaa omaisiaan. Ne, kenellä on, heille se pitää suoda ja sitä tukea.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ei asuinpaikalla saa olla mitään merkitystä, kuinka tukea myönnetään. Työ on aivan yhtä raskasta Helsingissä kuin Enontekiöllä! Työstä pitää saada palkkaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuen saamisen kriteerit pitää yhtenäistää ja tuen olla sama kaikille omaishoitajille ympäri Suomen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Ympärivuorokautinen hoito vaatii kunnon palkan. Ja verottomana vielä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni omaishoidon palkkio voisi olla veroton. Palkkio on kuitenkin työmäärään nähden todella pieni.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidon hinnan tulee olla kohtuullinen ja sidoksissa tuloihin. Vähävaraisille hoidon tulisi olla ilmaista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Työssäkäyvän omaishoitajan tulisi saada palkatonta vapaata omaisensa hoitamiseksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos valtionosuus on osoitettu omaishoitajille, tietenkin se on käytettävä omaishoidon tukemiseksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaiset tarvitsevat tukea, neuvontaa ja ohjausta. Pitää olla paikka, johon ottaa yhteyttä ja asiantuntijoita, jotka osaavat neuvoa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Olennaisinta olisi saada omaishoidon kriteerit kattamaan koko Suomea. Myös omaishoidon tuki on aivan liian pieni, siihen nähden, kuinka arvokasta ja raskasta työtä omaishoitajat tekevät. Myös omaishoitajien jaksamisesta on pidettävä huolta!