Ossi Tiihonen

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Lohja
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tilanteet vaihtelevat paljon. Äitini hoiti muistisairasta isääni vuosia vaikka oli itse jo huonossa kunnossa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Minimitason voisi määritellä. Jos joku kunta haluaa maksaa enemmän tai antaa palveluja lakisääteistä enemmän, niin se pitää sallia.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tietenkin. Tämä on myös verovarojen tehokasta käyttöä. Laitoshoito on paljon kalliimpaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Miksi veroa pitäisi maksaa ollenkaan? Rahan siirtelyä julkisesta taskusta toiseen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Noin pienten laskujen käsittely maksaa enemmän kuin summa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

En ihan käsitä kysymystä. Mitenhän tällainen käytännössä järjestettäisiin?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Siis rahaa myönnetään, mutta sitä ei käytetä siihen mihin pitäisi? Onpas erikoinen juttu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Uskon, että tämä on hyvin kustannustehokasta verovarojen käyttöä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.