Oskar Viding

  • Ikä: 28
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

En näe mitään syytä, miksi tällaista asiaa pitäisi rajoittaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Kunnilla ja kaupungeilla tulee olla lähtökohtaisesti omat oikeutensa kriteeriensä muodostuksessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat iso voimavara. On selvää, että tuki täytyy löytyä, jos kriteerit täyttyvät.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Selvää on, että omaishoidon palkkiosta ei voi leikata. Silloinkin, jos korotus on liian hankala, on omaishoitajille taattava lisää muita etuuksia yleisessä arjessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Pitäisin asiassa 10% veroasteen luokkaa kohtuullisena.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Mikään ei ole ilmaista yhteiskunnassa. Näkisin, ettei hoidon tarvitse olla ilmaista omaishoitajan vapaan aikana, mutta on hinnan kuitenkin oltava kohtuullinen julkisella sektorilla. Yksityinen sektori sitten asiassa määrittelee itse kustannuksensa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Pienyritykselle tällainen voi olla hyvin hankala tehtävä. Kuitenkin asiassa olisi jonkinlainen väylä syytä löytää.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ei niitä ole tarkoitettu lyhennettäväksi muille tahoille.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tällä hetkellä kriteerit tällaiseen olisivat olemassa. Kannatan maltillista lisärahoitusta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Olisin hyvin voinut valita myös muita kohtia, mutta nämä kolme tuntuisivat ehdottomasti selkeimmiltä. Varsinkin, mitä omaishoitajien itsensäkin kanssa on jutellut.