Olli Ketola

  • Ikä: 61
  • Kotipaikka: Alajärvi
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässä tullaan siihen , jos ei olisi harkintavaltaa itsellä siihen hoitaako tai pystyykö ottamaan lähimmäisestä hoito vastuun. Siksi vastasin ,että jokseekin samaa mieltä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tässä asiassa olisi hyvä olla jonkinlainen linja ja myös rahoitus valtiolta .

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä pitäisi olla luonnostaan selvä asia.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä ,mutta myös valvonta tässä asiassa ,että hoidettava tulee hoidetuksi asiallisella tavalla.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Vaikea asia vetää jonkin kohdalla veropolitiikkaa alas. Silloin kuitenkin olisi asiallista tarkistaa , jos tämä voidaan toteuttaa ettei se leikkaa muualta sosiaali etuisuuksia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä tämä on jaksamis kysymys omaishoitajille .Silloin ,kun joku hoitaa omaistaan tulee siitä kuitenkin yhteiskunnallista säästöä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tällä tavalla tulisi toimia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on välttämätöntä toimintaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Se kaikki mitä voidaan edes auttaa kotona asummista on yhteiskunnallista säästöä. Omaishoito on halvempaa. Toisaalta pitää myös lähteä asiakas lähtöisesti silloin ,kun on aika pitää löytyä yhteiskunnallinen laitospaikka.