Nora Stenvall

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Pääosin kyllä. Omaiset ovat tärkeitä lähimmäisten kuntouksen ja jaksamisen osalta. Omaisille ei voi kuitenkaan kaikkea vastuuta jättää. Omaishoitajan rooli on todella kuormittavaa pidemmän päälle.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdenmukaisuutta tarvitaan kyllä, mutta myös joustoa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

En näe mitään syytä, minkä takia tukea ei voitaisi myöntää, mikäli täyttää kriteerit.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Myös verotukseen tulisi kiinnittää huomiota.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Turhaa rahan siirtelyä tulisi välttää, ja tämä on hyvä keino tukea omaishoitajia, jotka tekevät merkittävää työtä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Tulee yhteiskunnalle kalliiksi, jos maksetaan sekä omaishoitajan vapaasta että hoidettavan hoidosta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Kysymyksen asettelu on hankala. Pienyrittäjien kannalta tilanne menisi todella hankalaksi, mikäli näin olisi. Toisaalta ymmärrän myös hyvin tilanteen, miksi näin täytyisi olla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Ei mielipidettä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vapaaehtoinen neuvonta ja vertaistuki on tärkeätä ennaltaehkäisevää toimintaa omaishoitajan jaksamisen osalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.