Niina Kivinummi

  • Ikä: 30
  • Kotipaikka: Ähtäri
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuuden tulee olla valinta, ei pakon sanelema ja yhteiskunnan on pystyttävä tarvittaessa auttamaan muun elämän yhdistämisessä omasihoitajuuden kanssa. Työssäkäynnin tulee olla soviteltavissa omaishoitajuuteen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nimissä tämän pitäisi olla itsestäänselvää.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Puolueemme ajama Yleisturva auttaa sovittamaan kaiken kaikkiaan tukien tason sellaiselle asteelle, että elämä on mahdollista.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkio voisi mielestäni olla verotonta tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon vapaat eivät missään nimessä saada jäädä kiinni varallisuudesta. Omaishoitajat luovat kaiken aikaa säästöjä yhteiskunnalle, joten on vain pelkästään reilua, ettei lakisääteisen vapaan aikana peritä hoitomaksuja.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Välttämättä en jättäisi näitä kustannuksia työnantajan kontolle, ennemminkin ratkaisuna voisi olla taas Yleisturva, joka auttaa sovittamaan työtä muuhun arkeen. Tällöin voisi tipahtaa hetkeksi täydeksi omaishoitajaksi ja silti Yleisturva takaisi toimeentulon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos raha on korvamerkitty omaishoidon tukemiseen, niin on hullua jättää se käyttämättä siihen!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Rahallisen avustuksen suhteen tullaan dilemmaan, jossa sitä pitää olla sitten tasapuolisuuden nimissä lisäämässä myös muille kolmannen sektorin toimijoille. Ennemminkin ohjaisin painetta esim. kunnille, jotta niistä koordinoitaisiin ja avustettaisiin esim. hankerahoitusten saamiseksi ym.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tärkeintä ovat yhtenäiset kriteerit ja käytännöt, jolloin vaikeaan asemaan joutuneen omaisen voimavarat eivät kuluisi byrokratian kanssa taisteluun. Yhteiskunnan tulee helpottaa omaishoidon järjestelyitä ja mahdollistaa erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittaminen omaishoitajuuden kanssa. Omaishoitajuus on valtiollemme miljardiluokan säästö!