Niina Immonen

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Huittinen
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuuteen yleensä ajaudutaan vähitellen ja omaishoitajan oma elämä jää hoidettavan varjoon.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tähän kaivataan yhdenvertaisuutta. Nyt kriteerit ovat eri kunnissa erilaiset, samaten maksettavat korvaukset, toki minimimäärä on laissa säädetty.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontuki ei voi jatkossa olla määrärahasidonnainen kuten tällä hetkellä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Riippuu, miten maksuluokat määritellään ja miten vaativaa apua ja tukea tuo 650 euroa edellyttäisi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontuen tulisi olla verovapaa palkkio.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Yleensä kyseessä on pariskunta, jonka yhteisistä varoista tuo vapaan kustannus maksetaan. Kuka muu tässä maassa maksaa vapaapäivien vietosta?

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Yhtälailla kuin sairaan lapsen hoitamisen kanssa. Omaishoitajuudesta tulisi tehdä varteenotettava vaihtoehto työssäkäymiselle, jotta voisimme pitää huolta ikääntyvistä vanhemmistamme ja isovanhemmistamme.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tällä hetkellä omaishoidontuki ei mahdollista äidin, isän, isoäidin, isoisän tai muun läheisen hoitamaan jäämistä, jos se edellyttäisi omasta työstä pois jäämistä. Omaishoidontuen pitää olla riittävä turvaamaan hoitajan toimeentulon tällaisissa tapauksissa.