Niina Alho

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Kaarina
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen minimi korvaus on hyvin pieni. Samaan aikaan omaishoito säästää julkisia menoja huomattavasti. Arvokkaasta ja tärkeästä työstä tulee antaa oikeudenmukainen korvaus

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

On huolehdittava siitä, että omaishoitajuus kannattaa. Ylipäätään työn verotusta on allennettava ja varsinkin pieni- sekä keskituloisten osalta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää, että omaishoitajalle ei aseteta taloudellisia rajoitteita lakisääteisen vapaan pitämiseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tätä tulisi selvittää tarkemmin ja samalla pitää huolta siitä, että kaikkia omaishoitajia kohdeltaisiin samoin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.