Mirita Saxberg

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhteiskunnan on tuettava rakennetta, jossa perheet ovat yhtenäisempiä vauvasta vanhukseen. Omaishoitoon siis kannustettava rahallisella ja ajallisella lisäresurssilla, mutta siihen ei voi velvoittaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nyt ongelma on eriarvoinen kohtelu asuinkunnasta riippuen. Se on väärin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämäkin summa on hyvin pieni. Lisäksi omaishoidon pitäisi olla tunnustettu ammatti.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Pienestä palkkiosta ei pidä maksaa veroa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Riippuu hoidon tarpeesta onko sitä mahdollista tarjota maksutta. Suunnan tulisi kuitenkin olla tämä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Sama kuin lapsen sairastuessa, sitä varten voi olla palkallisella vapaalla. Silti työnantajan puolesta on hankalaa, jos tapauksia on usein. Tietty kiintiö hoidettavan sairauden takia oleville poissaoloille, se sovittava työnantajan ja työntekijän välillä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoa on tuettava rahallisella ja ajallisella lisäresurssilla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoito on hoitomuotona kestävä, sillä se tuo hyvinvointia hoidettavalle ja säästää yhteiskunnan julkisen hoidon rahaa. Omaishoitajan tulee myös saada laadukas elämä: vapaata ja vapaus valita, sekä parempaa rahallista tukea (silti valtiolle jää säästöjä).