Minna Sahlberg

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Aina ei ole mahdollisuutta ottaa hoitovastuuta vaikka halua olisi. Kuitenkin omaisen tulisi harkita sitä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Korotus voisi kannustaa hoitajaksi ryhtymistä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Toisaalta työikäisenä tehty työ kerryttää eläkettä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Voisi kannustaa pitämään vapaapäivät. Toisaalta hoitomaksu on pieni.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

10-vuotias tai vanhempi omaishoidettava tarvitsee edelleen hoitajan avun. Ikäraja on keinotekoinen omaishoidettavan kohdalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kuulostaa merkilliseltä jos raha on käytetty muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistystoiminta on tärkeä matalan kynnyksen paikka hakea tukea ja saada tietoa. Vaikea kuvitella mikä julkinen taho pystyisi samaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Asenne voi olla este hoitajaksi hakeutumiselle. Voiko ottaa rahaa läheisen hoitamisesta. Pärjäämisen tavoite.