Minna Güley

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Ulvila
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan arki on usein raskasta. Kun hoidon tarve lisääntyy , yhteiskunta ei voi olettaa omaishoitajan venyvän äärimmilleen. Hänen tulee saada
tarvittavaa apua ja tukea kun
sitä tarvitsee.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki itsessään aivan liian pieni työmäärään mitä omaishoitajat tekevät. Tuen tulisi saada jokaisen ilman ylimääräistä paperisotaa!

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Jos jokainen omaishoitaja veisi omaisensa yhteiskunnan tarjoamiin paikkoihin…”Suomi kaatuisi” hoitopaikkoja ei ole. Hoito lisäksi kallista joten kotono tarjottavaa omaishoitoa tulee tukea.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkio pitäisi vapauttaa veroista!

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Normaali hoitotyössä joka viikko on 2 vapaapäivää. Omaishoitaja on usein 24/7 kiinni. Kun lakisääteisiä vapaapäiviä on vain 2 olisi todella suotavaa että nämä ovat maksuttomia!

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni tähän olisi hyvä asettaa selkeä asetus. Esim. 3 vrk saisi palkallista vapaata.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Usein korvamerkitty rahat käytetään muuhun kuin omaishoidon hyväksi. Tämä raha on ohjattava kokonaan omaishoitoon.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Mielestäni nämä kaikki ovat valitsemisen arvoisia tärkeitä asioita.