Mikko Partanen

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: vantaa
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

jos kunto erittäin huono niin yhteiskunnan on otettava ohjat käsiin ettei omaiselle käy huonosti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

tasa-arvo kysymys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

tasa-arvo kysymys.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

minusta enemmän ! olen nähnyt läheltä kuinka raskasta työ on !.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

verovapaaksi ! ei suomi siihen kaadu !. sekä työ on erittäin tärkeää !.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

korvaus voisi esim norm: sairaala maksu 33e/vrk koska meillä on alimitoitettu henkilöstö myös muualla !. mutta jos vähävarainen niin kela maksaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

vaikea kysymys. onko rahaa ? . jos kriittinen tilanne niin kela maksaisi osan palkasta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

samaa mieltä. tekevät arvokasta työtä. jos tarvitaan muuhun rahaa niin voidaan ottaa veikkaus voitto rahoista ja vähennetään muusta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

edelliseen viittaan eli veikkaus voitto rahoista !.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

tärkeää työtä tekevät. oma isä kuoli joten näin vaikeudet läheltä ja äiti 79-v ja tarvitsee apua !.