Mika Hostila

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Kotka
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisilla kuuluu olla päätäntäoikeus millaisen hoidon lähimmäisillensä haluaa antaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kaikilla pitää olla samat perusoikeudelliset mahdollisuudet tukiin. Ikään, sukupuoleen tai yhdyskunnalliseen asemaan katsomatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä läheistensä ihmisten kanssa, ja joutuvat luopumaan monista itselleen tärkeistä asioista. Tuen kuuluu korreloida tämän vastuun.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidossa oleva lähimmäinen säästää valtion varoja omalta osaltaan, koska ns. vuodepaikkaa ei mene kunnalliselta puolelta. Hoitopalkkion verotuksen keventäminen on siis oikeutettua.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Maksujen pitäisi olla ainakin soviteltavissa tarvittavan hoidon tarpeen mukaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Vaikea asia… tuleeko vaikuttamaan henkilön palkkaukseen jos tiedossa että hän on omaishoitaja, ja voi olla yhtä-äkkiä poissa tekemästään työstä johon korvaava työntekijä on hankala tai mahdoton saada.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos varat on budjetoitu, en näe mitään syytä miksi niitä ei käytettäisi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tietoa omaishoitajatyön mahdollisuudesta ei ole vielä riittävästi saatavilla. Ja neuvontakin monissa kunnissa on puutteellista.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Kaikki tärkeitä kohtia. Enemmänkin näen ongelman siinä että omaishoitajuudesta ei vielä saada tarpeeksi helposti tietoa, jolloin he joilla olisi mahdollisuus hoitaa lähimmäisiä kotona hylkäävät koko ajatuksen. Tiedotusta tulisi parantaa.