Miia Rajala

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: Vesilahti
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisen hoitaminen lähtee halusta ottaa osaa hoitoon. Se ei saa olla pakollista. Omaiset elävät omaa elämäänsä, eikä kaikilla ole mahdollisuutta osallistua, vaikka olisi tahtoa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tasavertaisuus tukea myönnettäessä. Erikseen kustantaen esim. Kodin rakenteiden muutostöitä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tuki auttaa omaishoitajaa selviytymään taloudellisesti. Ja tuo raha on vain osa siitä, mitä kustannukset olisivat, jos omainen hoidettaisiin hoivayksiköissä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Maksu on muutenkin pieni, niin sen verotuksen tulee olla kevyttä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei pidä jättää heitteille ilman asianmukaista hoitoa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajan työnantajaa ei voida velvottaa korvaamaan poissaoloa. Yhteiskunta osallistuu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Yhdistykset samanvertaisessa asemassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.