Mia Laiho

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia. Omaishoitajaksi sitoutuminen vaatii arviointia omasta jaksamisesta ja muista edellytyksistä, joita omaishoitajuus vaatii. Viranomaisen täytyy myös arvioida omaishoitajan edellytykset selviytyä tehtävästä ennen omaishoitosopimuksen tekemistä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos omaishoidon kriteerit täyttyvät ja omaishoitajalla on edellytykset sitoutua tehtävään, niin tuki kuuluu kaikille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä, joka on myös sitovaa. Monen omaishoidettavan yhteiskunnalliset kustannukset olisivat merkittävästi suuremmat, jos asiakas muuten tarvitsisi ympärivuorokautista hoivaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Olen sitä mieltä että verotusta tulisi keventää. Työ on yhtä raskasta riippumatta tuloista ja kaikki omaishoitajat, jotka täyttävät kriteerit ovat palkkionsa ansainneet. Siinä voisi olla edes osa verotonta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan vapaapäivät ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta omaishoitaja jaksaa sitovassa työssään. Vaikka hoidettavan maksu ei ole suuri, niin sen merkitys periaatteellisena asian on kuitenkin merkityksellinen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Jos hoidettava sairastuu ja tarvitsee enemmän hoitoa, niin en näe valitettavasti realistisena sitä, että työnantajaa voisi velvoittaa palkalliseen vapaaseen. Kotiapua sellaisessa tilanteessa pitäisi kuitenkin saada. Kokoomus ajaa kuitenkin hoivavapaata.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Eri kuntien tilanteet vaihtelevat. Pääperiaatteen pitäisi olla että omaishoidon valtionosuudet myös käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta ja vertaistuki ovat erittäin merkityksellisiä omaishoitajan jaksamisen kannalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kaikki ovat tärkeitä asioita. Valitsin ensimmäiset kolme, sillä arvioin että lisäisivät omaishoitajien yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta myös itse vaikuttaa omaishoidon sitovuuden määrään.