Mervi Eskelinen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Pieksämäki
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisella on yleensä kattavaa tietoa läheisestään. Hän pystyy tekemään lähimmäisen hyvinvointia tukevan ratkaisun.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuuslaki tulee toteutua myös omaishoidon tukea määrittäessä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Käteen jäävä osuus mahdollistaa laadukkaan elämisen kotona.Se mahdollistaa esimerkiksi monipuolisen laadukkaan ravinnon ja lääkehoidon toteutumisen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sairastuessaan hoidettavan on päästävä kodin ulkopuoliseen hoitoon. Tämä vaatii sopimusomaishoitajalta resurssia järjestelyyn. Myös sairastuneen hoito kotona vaatii sopimushoitajalta resurssia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tulee huomioida kuitenkin, että omaishoidon järjestely ja omaishoidon kehittäminen tarvitsevat resurssia. Kuitenkin niin, että suuri pääpaino on konkreettisen omaishoidon tukemisessa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vapaaehtoispohjainen ohjaus ja neuvonta sekä vertaistuki tukevat julkista toimintaa. Tämä on monelle omaishoitajalle ja hoidettavallekin tärkeää ja auttaa arjessa. Sitä tulee tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.