Mauno Vanhala

  • Ikä: 69
  • Kotipaikka: Jyväskylä
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on mitä suurimmassa määrin kutsumustyötä, ja siihen pakottaminen on tuhoisaa sekä hoidettavalle että omaishoitajalle.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdenvertaisuuden takia näin tulisi olla, mutta vielä se ei toteudu.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tähänkin voi vastata, että yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta näin tulisi olla.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Alin korvausluokka on heikko ottaen huomioon omaishoitajan työn sitovuuden.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkion pitäisi olla veroton, ja siltikin se olisi yhteiskunnan kannalta hyvin järkevää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kustannukset eivät saisi estää hoitajan lomaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on hiukan työnantajakysymys, mutta jonkinlainen lomittajajärjestelmä voisi toimia ainakin suurten kaupunkien alueella.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kunnat ovat heikentäneet omaishoitajien korvausten määrää ohjaamalla valtionosuudet ”siltarumpuihin”, ja näin ei tulisi olla.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässä on mahdollisuus.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Kaikki vaihtoehdot ovat tärkeitä kehittämisen kohteita.