Matti Laitinen

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Olen ottanut vaimoni kanssa hoivavastuun omasta kehitysvammaisesta pojastamme. Tämä hoiva-ja huoltosuhde sekä näihin liittyvä poikamme ihmisoikeuksien puolustaminen on kestänyt jo 29 vuotta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tasa-arvoinen kohtelu kaikille.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Valtio/kunta säästää väärin perustein sote-miljardeja, kun kaikki omaishoitajat eivät saa yhteiskunnalta vaativaan ja raskaaseen työhönsä taloudellista tukea. Koti on ihmisen luonnollinen asuinympäristö, jota on syytä tukea.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

432 euroa/kk miinus verot ei ole kovin ruhtinaallinen summa vaikeasti kehitysvammaisen pojan hoivasta, huollosta, asioinnista ja ohjauksesta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Minusta omaishoidon tuki saisi olla verotonta tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Poikani saa työkyvyttömyyseläkettä ja sen lisäosaa (yht. 784 euroa/kk). Tämä alittaa reilusti Suomen köyhyysrajan. Tästä pienestä tulosta pitää pulittaa tilapäishoitojaksot. Kohtuutonta!

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.