Matti Helimo

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Ei mielipidettä

En ymmärrä kysymystä, siinä on kirjoitusvirhe(itä).
”1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.”

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on todella arvokasta työtä. Heikko kuntatalous ei valitettavasti anna myöden minimipalkkion noin merkittävään nostoon muuta kuin pitkällä aikavälillä portaittain.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitaja tekee raskasta ja ensiarvoisen tärkeää työtä. Taloudellisen tilanteen niin salliessa, tulee omaishoitajien verotusta keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti kyllä. Joitakin kaikille yhteneviä reunaehtoja voi maksuttomuudessa olla.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Ajatuksen tasolla olen samaa mieltä. Toteutuessaan tämä saattaisi kuitenkin heikentää omaishoitajien työmarkkina-asemaa. Kompensaatio pitäisikin mielummin saada verotuksen keinoin tai palkkiota nostamalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En tunne nykyistä avustustasoa riittävän tarkasti, että osaisin ottaa kantaa. Lähtökohtaisesti neuvontaa ja vertaistukea on oltava saatavilla riittävän kattavasti koko Suomessa. Neuvonta voidaan tehdä myös puhelinpalveluna tai kirjallisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.