Markus Mustajärvi

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Savukoski
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 13 Lapin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitovastuun määräytymiseen vaikuttaa tietenkin henkilön oma halu, mutta taustalla julkisen tuen vastineena pitää olla kuitenkin läpinäkyvä kriteeristö, millä perusteella tukea myönnetään ja millä evätään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Selkeyttäisi järjestelmää ja yhdenmukaistaisi käytäntöjä. Vähentäisi myös asuinpaikkaan perustuvaa eriarvoisuutta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Määrärahan riittävyyteen liittyvä epävarmuus kuormittaa ja toisaalta saattaa loppuvuodesta tiukentaa kriteerejä tai päätökset saattavat mennä kokonaan jumiin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja tekee vaativaa työtä ja säästää samalla laitoshoidon kustannuksia. Moni kamppailee talousvaikeuksien keskellä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkion tasoa ja verotusta pitää tarkistaa yhdessä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajakin tarvitsee vapaansa ilman pelkoa taloustilanteen heikkenemisestä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Tämä on sellainen asia, joka työmarkkinajärjestöjen tulisi sopia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Vaikka kunnissa toimitaan yleiskatteellisella rahalla, tulee arvojärjestyksen ja priorisoinnin olla selvät. Valtionosuudet tulee käyttää siihen, mihin ne on tarkoitettu ja mihin on tarvetta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Moni puurtaa yksin jaksamisen rajoilla. Neuvonta ja vertaistuki voivat helpottaa monissa tilanteissa, esimerkiksi talousongelmissa ja jaksamisessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.