Marko Nieminen

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: Nakkila
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Ei mielipidettä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitajat/hoidettavat ovat erilaisia, eri kuntoisia ja tasoisia. Ihmiset pitää arvioida kunnon, terveyden ja hoidon tarpeen mukaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Minikorvaus tulee olla sellainen että omainen/omaishoidettava tulee silllä toimeen ja kykenee hoitamaan kaikki välttämättömät/pakolliset menonsa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Monet omaishoitajat tekevät omaishoitoa 24/7. Tämä on koko yhteiskunnallisesti tärkeää ja molemmille osapuolille (kaikille osapuolille), yhteiskunta, omaishoitaja, hoidettava tärkeää ja säästää yhteiskunnan sote-kuluissa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Noita lakisääteisiä vapaita ei ole paljon kuukaudessa, joten on suotavaa että yhteiskuntaa tulee tässä vastaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Riippuen hoidettavasta, hänen kunnostaan ja akuutista tarpeesta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vertaisuki, viriketoiminta ja kuntouttava toiminta omaishoitajien jaksamiselle on tärkeää. Sitä pitää jalostaa ja kehittää ja kunnan ovat tässä avainasemassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.