Marko Asell

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Nokia
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Lisää tasa-arvoa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Yhtenäiset kriteerit ja sitä kautta edistettävä tasa-arvoista kohtelua.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

En lähde euromääräiseen huutokauppaan tässä. Pitää miettiä tarkkaan, paljonko voidaan nostaa palkkiota niin, ettei se vähennä/rajoita omaishoidontuen saajien määrää sen takia. Resurssit on aina rajalliset kuitenkin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion saaminen ei myöskään saisi leikata muita mahdollisia sosiaalitukia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä seikka voi vaikeuttaa sellaisten ihmisten työllistymistä, jotka ovat sopimusomaishoitajia. Ainakin yksityissektorille pieniin yrityksiin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Omaishoito turvaa hoidettavalle omaiselle hyvän elämän mahdollisuuden kotona. Omaishoidon tukeminen on myös taloudellisesti yhteiskunnalle huomattavan edullista verrattuna laitoshoitoon. Siksi omaishoitoa tulee tukea.