Markku Pakkanen

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Kouvola
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kuka sen asian paremmin tietää kuin omaiset niin silloin ensisijaisesti heidän tulee itse se myös päättää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä eri paikkakuntien välillä on liian suuret erot joten kriteerit pitäisi olla yhdenmukaiset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mikäli hakija täyttää kriteerit ja ottaa vastuullisen tehtävän vastaan tuki tulisi myöntää.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

650 euroa ja verottomana olisi kohtuullinen korvaus omaishoitajille. Summaa voisi verrata tilanteeseen jossa hoidettava olisi julkisessa hoidossa päivittäin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verovapaus olisi oikeudenmukainen tehtävän vaativuuteen nähden.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos hoito on samanlaista tai vastaavaa kuin omaishoitajan suorittamansa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos on kokopäiväinen työssäkäyvä sopimushoitaja niin silloin tuo etu on paikallaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä on päivän selvä asia. Ei niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin jotta tukieurot riittävät.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä tulee olla seuraavassa hallitusohjelmassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Uskon että noilla asioilla on merkitystä omaishoitajien työssä.