Marjut Pollari

  • Ikä: 61
  • Kotipaikka: Saarijärvi
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omainen tuntee parhaiten ihmisen, josta ottaa hoitovastuun.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kun kriteerit ovat samat, ei asuinpaikan muutos vaikuta asiaan ja on helpompi hoitaa muitakin asioita.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä, välillä jopa oman elämänsä kustannuksella.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkion nosto on paikallaan. Isäni on äidin omaishoitaja, joten tiedän, että palkkiota on nostettava.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kevennys tai ainakin verotusvähennysoikeus verotuksessa. Eikä saa vaikuttaa muihin etuuksiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan jaksamisen kannalta vapaat ovat kullanarvoisia. Niitä ei saa jättää käyttämättä, sillä pian okin kaksi hoidettavaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Minusta hoidettavaa voidaan verrata sairaaseen alle 10-vuotiaseen lapseen, jolloin saa palkallista vapaata lapsenhoitoon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien tekemä työ helpottaa kuntien SoTe-menoja. Siksi on tärkeätä kehittää omaishoitajien asemaa yhteiskunnassa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Annettu neuvonta ja vertaistuki ovat ennaltaehkäisevää toimintaa, johon kuntien on panostettava rahallisesti koko maassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Ennenkaikkea on varmistettave, että omaishoitaja pitää vapaansa eikä siitä aiheudu rahallisesti menetyksiä. Omaishoitajaitajien ja hoidettavien elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia, joten neuvontaa ja vertaistukea tarvitaan paljon.