Marjo Airosto

  • Ikä: 58
  • Kotipaikka: Kangasala
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti täytyy olla mahdollisuus itse päättää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tuen saaminen ei saa olla asumispaikkakunnasta kiinni. Kriteerien täytyy olla yhdenmukaiset kaikille.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ei voi sanoa muuta kuin: Tietenkin!

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kustannusvertailusta näkee kuinka surkean pieni omaishoitajan minimi hoitopalkkio on verrattuna muihin kustannuksiin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, verotusta on ehdottomasti kevennettävä, eikä sitä kuuluisi ottaa huomioon muita etuuksia myönnettäessä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kenenkään ei kuuluisi maksaa lakisääteisestä vapaa-ajastaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tasavertaisuus tässäkin asiassa. Kenelläkään ei ole oikeutta saada palkallista vapaata yli 10 vuotiaan perheenjäsenen hoitamista varten. Loma, palkaton vapaa, etätyö tai vaikka työvuorojen vaihtaminen on työnantajasta riippuen mahdollista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulee käyttää kokonaisuudessaan siihen mihin ne on tarkoitettukin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä ja säästävät yhteiskunnan kustannuksia huomattavan paljon. Neuvonnan ja vertaistuen saaminen kuuluu kaikille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Yhdenmukaisilla myöntämiskriteereillä taataan tuki kaikille kriteerit täyttäville. Ottaen huomioon omaishoidon kautta saatavat säästöt, tukea pitäisi olla mahdollista korottaa vähintäänkin 650 euroon . Omaishoidon tukemiseen tarkoitetut määrärahat on ehdottomasti käytettävä siihen tarkoitukseen mihin ne on myönnetty.