Marja Ruokonen

  • Ikä: 66
  • Kotipaikka: Salo
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kuka sen paremmin tietää, kuin omaiset, mitä palveluja ja tukea hoidettava tarvitsee.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tasa-arvoa, joka pitää olla kaikessa mukana.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mitäs niillä kriteereillä sitten olisi merkitystä, jos ne eivät ole kaikille samat.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä työ on vaativaa ja sitouttavaa – puhumattakaan siitä, mitä säästöjä tällä yhteiskunta saa itselleen. Siinä jo tämä perustelu.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Eihän tätä kukaan tee rikastuakseen, eikö voisi olla ihan verovapaata tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Vapaata on muutenkin niin vähän ja tuuraajia on vaikea saada, ja paikkoja, minne omaisen voi sijoittaa vapaan ajaksi ihan liian vähän. Maksuttomuus varmaan lisäisi halua pitää vapaita. Tiedän tästä asiasta liian vähän.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Näin mun järki sanois.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä rahat pitää olla korvamerkittyjä, että tiedetään mihin rahat menevät.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Suomi on iso maa ja varmaan Etelä-Suomen ulkopuolella ollaan vaikeuksissa näissä asioissa. Tämä ei saa riippua siitä, onko yhdistys pieni tai iso tai missä se vaikuttaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Nämä kaikki argumentit ovat samalla viivalla, kaikki yhtä tärkeitä. Valitsin nämä kolme, jotka voivat valtakunnallisesti olla etusijalla.