Marja Hyytiäinen

  • Ikä: 61
  • Kotipaikka: Lohja
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoa pitää tehdä sydämmellä eikä pakotettuna.Tulee olla vapaa valintaista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kuntakohtaisten kriteerien tulisi olla valtakunnallisesti samat kaikissa kunnissa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuen saaminen ei saa jäädä kiinni siitä löytyykö kunnalta määrärahoja.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan arki on rankka,siksi palkkion pitäisi olla asiallinen. Hoitajalla suuri vastuu läheisestään,henkisesti raskasta, yöllisiä heräämisiä yms.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Usein omaishoidettavan tulot on pienet,niistä ei ole varaa ottaa enää mitään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kunnissa täytyis huolehtia,että korvamerkityt rahat tulevat omaishoidon piirin käyttöön.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistysten resurssit tulisi olla riittävät, jotta ei pyöri ainoastaan vapaaehtoistoimin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoitajille olisi suunnattava ilmaiset, joka vuotiset terveystarkastukset ja lisäksi kahden päivän kuntoutusloma.