Maritta Mynttinen

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Hirvensalmi
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavalla on mielestäni ensisijainen päätösvalta itsestään, mikäli on kykenevä siihen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tulee olla tasa-arvoista koko Suomessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Ensisijaisesti tulisi huomioida omaishoitajan hoitotehtävää tukevat palvelut ja lisätä vapaapäiviä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Tämä riippuu kokonaisansioista. Mikäli omaishoitajalla ei ole muita tulonlähteitä kuin pieni eläke, tuolloin palkkion verotusta tulisi keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Korkeintaan kohtuullinen korvaus valituista käytetyistä palveluista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Sama käytäntö kuin alle 10-v lapsen sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mikäli valtionosuudet ovat korvamerkitty omaishoidon tukemiseksi, tulee ne silloin siihen ja sen kehittämiseen käyttää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Omaishoitajayhdistys tekee hyvää työtä, kuten myös muutkin yhdistykset omaishoidon tiedottamisen eteen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.