Marita Knevel

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Sekä hotavalla että hoidettavalla omaisella on oikeus valita hoidosta. Omaishoitajan työ voi olla vaativaa ja raskasta. Myös heidän elämäntilanteensa voi vaihdella. Hoitoa on suunniteltava hoitoalan ammattilaisten kanssa ja toteuttaa sitä tukien ja riittävässä valvonnassa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuelle on hyvä määrittää minimikriteerit. Kunnat voivat lisäksi halutessaan panostaa omaishoitoon, kompensoida kuluja, tai mahdollistaa kevyempiä omaishoidon muotoja. Hoitotilanteiden yksilöllisyys on otettava huomioon.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki tulee myöntää kaikille halukkaille omaishoitajille. Omaishoito on usein perheen ensisijainen valinta, ja se on myös yhteiskunnalle taloudellinen hoitomuoto.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Palkkion on oltava riittävä kannustamaan omaishoitoon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkiota tulee sekä nostaa että verotusta keventää. Tämä kannustaa omaishoitajia tähän tärkeään ja yhteiskunnalle edulliseen hoitomuotoon.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan vapaiden edellyttämien palvelujen tulee olla maksuttomia tai vähintäänkin kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoa. Sijaishoitajille tulee määritellä valtakunnalliset palkkiot. Omaishoitaja kantaa omaehtoisesti vastuuta lähimmäisestään, joten on vähintäänkin kohtuullista tarjota maksutonta apua vapaan järjestämiseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tasavertainen oikeus tulee olla myös sopimusomaishoitajalla .

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä sopimusomaishoitajankin palkansaanti on turvattava.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tästä ei ole epäilystäkään. Omaishoitajayhdistykset tekevät merkittävää ja yhteiskunnallisesti arvokasta työtä omaishoitajien aseman parantamiseksi. Työtä tulee arvostaa ja kehittää yhteiskunnan yhteisillä varoilla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä sekä lähimmäistensä hyvinvoinnin että yhteikunnan eduksi. Tätä työtä tulee arvostaa ja maksaa siitä riittävä palkkio. Omaishoitajien hyvinvoinnista on huolehdittava mm. riittävillä vapaapäivillä. Työn ja omaishoidon yhteensovittamista tulee helpottaa.