Marika Uimaluoto

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Merikarvia
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on raskasta, sitovaa ja elämäntilanteet voivat vaihdella.
Mielestäni omasilla pitäisi olla päätäntävälta ottamastaan hoitovastuusta.
Omaishoitajien jaksamisesta on myös pidettävä huolta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon saatavuuden määritelmät ja maksettavat palkkiot vaihtelevat eri puolella maata. Meidän tulisi saada koko maahan yhdenvertaiset kriteerit.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni juuri näin tulisi menetellä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontuki on todella pieni palkka siitä työstä, mitä omasihoitajat tekevät. Ehdottomasti omaishoidon minimipalkkiota tulisi nostaa.
Omaishoito on joka tapauksessa kunnalle vielä edullisin vaihtoehto.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio itsessään on todella pieni ja mielestäni myös verotuksen siihen nähden kohtuuton tällä hetkellä. Verotusta tulisi keventää, jotta omaishoitajalle jäisi edes jotain käteen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee enisijaisesti huolehtia omaishoitajien jaksamisesta. Monet jättävät käyttämättä vapaapäivänsä juuri liian korkean hinnan takia.
Mielestäni hoidon tulisi olla maksutonta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni omaishoitajien tulee saada palkallista vapaata, jotta he kerkiävät järjestämään kotiin hoitoapua.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni tarkoitetut valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistykset ovat todella tärkeässä asemassa mm. matalankynnyksen avun ja neuvonnan antajina. Heidän toimintaansa tukee tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mielestäni jokainen kohta on todella tärkeä, valitettavasti sai vain rastittaa mielestäni kolme tärkeintä kohtaa.