Marika Ranta

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Salo
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

En kuitenkaan lähtisi muuttamaan elatusvelvollisuuslakia.
Varsinkin työikäisten ihmisten hoidolle pitäisi löytyä muitakin vaihtoehtoja kuin omaishoito.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon palkkiot ovat riittämättömiä, mutta olen vielä enemmän huolissani tilanteista, joissa hoitajan ainoa ansio tulee omaishoidosta, koska palkkio ei välttämättä riitä elämiseen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Verotusta tärkeämpää olisi tarkastella hoitopalkkion vaikutusta muihin tuloihin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Ainakaan omana omaishoitaja aikanani vapaat jäivät minulta pitämättä, koska ammattitaitoista hoitajaa ei olisi saatu ja sairaalapaikkoja tätä varten ei ollut. En kyllä tiedä olisiko hoidettavakaan suostunut.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannatan oikeuden lisäämistä myös muun ikäisiin samassa taloudessa asuviin, sekä lapsiin että aikuisiin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisäksi uskon, että osa käytännössä omaishoitajina olevista ei edes tiedä, että heillä sopimusomaishoitajina olisi oikeus hoitopalkkioon. Tiedottaminen voisi auttaa.