Maiju Tapiolinna

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: Nurmijärvi
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Oma jaksaminen ja työn yhdistäminen omaishoitajuuteen vaativat suunnitelmallisuutta

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki ei saa olla kuntakohtainen, vaan sen on oltava tasa-arvoinen kaikkia omaishoitajia kohtaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja säästää yhteiskunnan varoja.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon minimipalkkio pitäisi olla minimipalkan suuruinen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja on tärkeä yhteiskunnan varojen säästäjä. Omaishoidon tuki ei saa vaikuttaa muiden tukien suuruuteen. Vastaavasti myös verotusta on kevennettävä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja säästä suuret summat hoitaessaan omaistaan. Lakisääteinen vapaa mahdollistaa omaishoitajan jaksamisen työssään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajille on saatava samat oikeudet äkillisesti sairastuneen omaisen hoidon järjestämiseen kuin alle 10-vuotiaan vanhemmille.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tuet ovat tarkoitettu omaishoitoon, joten ne on myös ohjattava oikeaan osoitteeseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistyksessä on tieto ja taito. Yhdistys on oikea taho edistämään omaishoitajien tasapuolista asemaa Suomessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Erittäin tärkeää on myös taata omaishoitajalle palkallinen hoitovapaa.