Maaret Lommi

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Kotka
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Lakiin perustuva velvoite hoitaa omaisiaan jäi pois lainsäädännöstä jo vuosikymmeniä sitten. Tällaista velvoitetta ei enää tähän maailmanaikaan voi asettaa, koska lapset ja sukulaiset asuvat hyvinkin eripuolilla Suomea tai ulkomailla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä käytäntö on eriarvoistava.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En osaa nimetä juuri tiettyä summaa, mutta omaishoito on niin kustannustehokasta laitoshoitoon verrattuna, että selkeä korotus nykyiseen on kyllä paikallaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin eri mieltä

Hoitopalkkion tulisi olla verovapaa. Kristillisdemokratit ovat esittäneet vaihtoehtobudjetissaan omaishoidon verovapautta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tällaisia joustoja täytyy kehittää, jotta tulevinakin aikoina ihmiset haluavat ryhtyä sopimusomaishoitajaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tässäkin asiassa valvontaa kunnissa lisättävä, jos rahat häviävät johonkin muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.