Liisa Risti

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Porvoo
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Vastuu lapsistaan pitäisi olla heidän täysi-ikäisyyteen asti. Yhteiskunta pitää tukea henkilöä, joka haluaa hoitaa sairasta lähimmäistään kotona.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Myöntämiskriteerit pitäisivät olla yhdenmukaiset, mutta hoitopalkkioiden suuruus vaihtelee, vrt. pääkaupunkiseutu – maaseutukunnat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuen määrä ei saisi olla riippuvainen asuinpaikasta, kaikilla pitäisi olla oikeus omaishoidon tukeen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja tekee pyyteetöntä työtä 24/7 rakkaudesta lähimmäiseen. Nykyinen korvaus ei todellakaan ole missään suhteessa työn määrään ja sitovuuteen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Vaikka verotusta kevennettäisiin, ei käteen jäävä nettopalkkio ole suuri.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuntien valtionosuudet on ohjattava siihen tarkoitukseen kuin on myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.