Leni Pispala

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Nurmijärvi
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli on kyseessä erittäin vakavasti sairas ja paljon hoitoa tarvitseva omaishoidettava, tulee hoitovastuuta pohtia yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa, jotta omaishoitajan jaksaminen turvataan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Perusperiaatteet pitää olla kaikkialla samat, mutta jokaisen yksilölliset tarpeet ja haasteet tulee voida tarvittaessa ottaa huomioon tukea ylentävänä asiana.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtana tulee toki olla hoidettavan tarpeet. Tilanne tulee siis arvioida niin, että hoidettava saa omaishoidon kautta riittävän hoidon. Mutta omaishoitajuutta tulee myös sosiaalityöntekijöiden aktiivisesti tarjota. Nykyisin suurin osa kriteerit täyttävistä ei sitä ymmärrä hakea.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuus on arvokas ja hoidettavalle inhimillinen ratkaisu, joka säästää yhteiskunnan varoja. Siitä tulisi myös maksaa sen mukaisesti.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Viittaan edellisen kysymyksen perusteluihin; omaishoitajuus on aliarvostettu ja alipalkattu tehtävä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja on tavallisesti puoliso tai vanhempi eli samassa taloudessa ja yhteisin varoin elävä. Tämä nykyinen käytäntö on verrattavissa miltei siihen, että puolisoni pitäisi maksaa työnantajalleni, että saan pitää viikonlopun vapaata.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi inhimillistä hoidettavan näkökulmasta. Kuka muutoin hoitaa sairastuneen?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämän tulisi olla selvästi korvamerkittyä rahaa. Tiedän vammaisten lasten vanhempia, joille ei ole loppuvuodesta myönnetty omaishoidon tukea, koska kunnasta ovat rahat loppuneet.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset tarjoavat tärkeää vertaistukea ja yhteistä ajanviettoa, jota tulee ehdottomasti tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoitajuutta tulee aktiivisesti tarjota myös kuntien palveluohjauksella eikä piilotella ja yrittää säästää tässä kohtaa. Näin ikävä kyllä tapahtuu ainakin vammaisten lasten vanhemmille. He joutuvat selvittämään ja anelemaan omaishoidon tukea, saaden mitä ihmeellisempiä evääviä päätöksiä.