Leila Wuorila-Stenberg

  • Ikä: 66
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli hoidettava ei enää kykene itse päätöksentekoon olisi ehkä hyvä kuulla hänen sdkoissaan myös jotain muuta osapuolta, josta on sovottu etukäteen, tai joka on kirjattu esim. hoitotestamenttiin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Asuinpaikan elinkustannusten määrällä/kalleudella voi olla myös vaikutusta asiaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

SKP:n vaaliohjelmassa perusturvaksi on määritelty 1200€.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

SKP:n vaaliohjelmassa kaavailtu perusturva 1200€ on veroton.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässä kohden haluaisin kuulla asiantuntijoita.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Haluaisin kuulla asiantuntijoita siitä, millaisia vaihtoehtoja olisi olemassa.
Kuulisin myös omaishoitajien omia näkemyksiä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

En ymmärrä, miksi tiettyyn asiaan varattuja rahoja pitäisi käyttää johonkin muuhun toimintaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Näkisin tämän hyvänä asiana – on vaikea uskoa, että nykyiset, käytettävissä olevat varat olisivat täysin riittävät.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Vaihtoehdot voisivat toki olla toisetkin. Ehdottomasti haluaisin tietää asiantuntijoiden kannat sekä omaishoitajien näkemykset. Uskon, että näillä kahdella taholla on kaikesta se paras käsitys.