Leidi Kujanpää

  • Ikä: 26
  • Kotipaikka: Riihimäki
  • Puolue: Piraattipuolue
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Vapaus valita oman elämänsä ajankäytöstä ja priorisoinnista tulee olla jokaisella itsellään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Täysi tasavertaisuus ja tasa-arvoisuus.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Lisäksi erillisellä anomuksella voidaan harkita yksittäistapauksien tukea, ja ammatillinen työtyhmä arvioi, onko perustelut ja kriteerit riittävät. Tämän kuuluu kuitenkin olla poikkeus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Tarkkojen summien määrittely ilman taustatutkimusta on itselleni mahdotonta. Luottaisin kokemusasiantuntijoihin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Ei mielipidettä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Ilman kokemusta tai tarkempaa selvitystä en valitettavasti osaa antaa hyödyllistä ja kattavaa näkemystä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.