Leena Askeli

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Kempele
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 12 Oulun
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiset voivat olla itse huonokuntoisia, tai asua kaukana tai välit hoidon tarpeessa olevaan voivat olla etäiset ja hankalat. Em. tilanteissa ei voi vaatia samanlaista osallistumista kuin otollisemmassa tilanteessa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuuden pitää toteutua myös omaishoidossa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen saaminen ei voi olla kiinni oman kunnan maksukyvystä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito voisi sitten jopa olla vaihtoehto pitkäaikaistyöttömyydelle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Pienestä tulosta ei pidä kohtuuttomasti periä veroa. Hoitopalkkion voisi olla veroton.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Maksullisuus estää vähävaraisten hoitajien lomailun.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Toivon tällaisen onnistuvan, mutta palkallisen vapaan hinta voi olla kova ja sen korvaaminen työnantajalle kallista. Vapaata pitäisi kuitenkin saada vaikeassa tilanteessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkintää tarvitaan, etteivät omaishoitoon tarkoitetut varat häviä muihin kunnan pohjattomiin tarpeisiin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuus on niin vaativa tehtävä, että toimintakyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan osaavaa tukea ja neuvontaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.