Lauri Oinonen

  • Ikä: 71
  • Kotipaikka: Ehdolla Helsingissä, kotip.Keuruu
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja itse tietää hoidettavan tarpeet ja omat mahdollisuutensa parhaiten. Hoidettava on lähimmäinen hoitajalleen ja siksi keskinäinen luottamus on perusta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhteinäisillä kriteereillä taataan tasa-arvo ja hoidon taso koko maassa.Jos on paikallisia tarpeita, ne voidaan totetutta kunnallisin päätöksin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

On selvää, että kun kriteerit täytyvät, onmmyös tuki myönnettävä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Minimipalkkio on paikallaan, vaikka työtä yleensä tehdäänkin lähimmäisenrakkaudesta

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio tulisi saada verovapaaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito ei saa varantua omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on vastuullinen tapa hoitaa läheistään ja tämä tulee pririsoida myös kysytyssä tilanteessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kuntien valtionosuudet tulee käytää ilman muuta myönnettyyn tarkoitukseen taässäkin tapauksessa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistysten toimintaa tulee laajentaa ja tehostaa osoittamalla lisää rahoitusta, jotta tietoa ja vertaistukea on saatavilla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kaikille kriteerit täyttäville on saatava omaishoidon tuki. Hoitovastuun sitovuus on tehtävä realistisesti ja yksilöidysti. Omaishoidon palkkion minimisumman korotus on todella tarpeen.